Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on vastuussa seurakunnan hallinnosta ja omaisuudesta. 

Se johtaa seurakuntaa ja edistää hengellistä elämää seurakunnassa valvoen seurakunnan etua ja tekee seurakuntaa koskevat sopimukset. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat  johtokunnat ja vastuuryhmät.
Neuvoston tehtäviin kuuluu myös seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitseminen kirkkoherran johdolla.

Kirkkoneuvoston toimikausi vv. 2021-2022:

Puheenjohtaja:

Heikki Marjanen, vs. kirkkoherra

Varapuheenjohtaja:

Anja Lehtonen

Jäsen/ varahenkilö:

Arja Eeva/ Katri Tiitinen

Juha Vehviläinen/ Hemmo Ikonen

Minna Rossi/ Tarja Laine

Tuija Peltoniemi/ Annmarie Korhonen

Olavi Ruotsalainen/ Tapani Tähkäpää

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

4.2.2020              12.1.2021               11.1.2022

10.3.2020            23.2.2021               8.2.2022

31.3.2020            23.3.2021               1.3.2022

20.5.2020            4.5.2021                  29.3.2022

4.8.2020              8.6.2021                  26.4.2022

8.9.2020              10.8.2021                24.5.2022

29.9.2020            7.9.2021                  21.6.2022

3.11.2020            13.10.2021              9.8.2022

8.12.2020            9.11.2021

                             2.12.2021