Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on vastuussa seurakunnan hallinnosta ja omaisuudesta. 

Se johtaa seurakuntaa ja edistää hengellistä elämää seurakunnassa valvoen seurakunnan etua ja tekee seurakuntaa koskevat sopimukset. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat  johtokunnat ja vastuuryhmät.
Neuvoston tehtäviin kuuluu myös seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitseminen kirkkoherran johdolla.

Kirkkoneuvoston toimikausi vv. 2023-2024:

Puheenjohtaja:

Risto Huotari, kirkkoherra

Varapuheenjohtaja:

Leena Paananen        (varalla Soile Salpakari)

Jäsen / varahenkilö:

Hemmo Ikonen / Vesa Vesterinen

Anja Lehtonen / Tanja Hiekkataipale

Minna Rossi / Timo Sorsa

Olavi Ruotsalainen / Leena Kolehmainen

Juha Vehviläinen / Pentti Vehviläinen

Arja Eeva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Markku Korhonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Kirkkoneuvoston 24.4.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja on nähtävillä alla sekä kirkkoherranvirastossa ajalla 25.4.2024 - 24.5.2024.

Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 28.5.2024 klo 16.00 seurakuntakodilla.

 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

4.2.2020              12.1.2021               11.1.2022               10.1.2023               24.1.2024

10.3.2020            23.2.2021               8.2.2022                 18.1.2023               6.2.2024

31.3.2020            23.3.2021               1.3.2022                  22.2.2023              28.2.2024

20.5.2020            4.5.2021                  29.3.2022               13.3.2023              21.3.3024

4.8.2020              8.6.2021                  26.4.2022                29.3.2023             24.4.2024

8.9.2020              10.8.2021                24.5.2022                26.4.2023

29.9.2020            7.9.2021                  21.6.2022                24.5.2023

3.11.2020            13.10.2021              9.8.2022                  20.6.2023

8.12.2020            9.11.2021                19.9.2022                16.8.2023

                             2.12.2021                7.11.2022                27.9.2023

                                                              16.11.2022             2.10.2023      

                                                               30.11.2022            26.10.2023

                                                               22.12.2022             29.11.2023

                                                                                               7.12.2023