Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on vastuussa seurakunnan hallinnosta ja omaisuudesta. 

Se johtaa seurakuntaa ja edistää hengellistä elämää seurakunnassa valvoen seurakunnan etua ja tekee seurakuntaa koskevat sopimukset. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat  johtokunnat ja vastuuryhmät.
Neuvoston tehtäviin kuuluu myös seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitseminen kirkkoherran johdolla.

Kirkkoneuvoston toimikausi vv. 2023-2024:

Puheenjohtaja:

Heikki Marjanen, vs. kirkkoherra

Varapuheenjohtaja:

Leena Paananen        (varalla Soile Salpakari)

Jäsen / varahenkilö:

Hemmo Ikonen / Vesa Vesterinen

Anja Lehtonen / Tanja Hiekkataipale

Minna Rossi / Timo Sorsa

Olavi Ruotsalainen / Leena Kolehmainen

Juha Vehviläinen / Pentti Vehviläinen

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

4.2.2020              12.1.2021               11.1.2022               10.1.2023

10.3.2020            23.2.2021               8.2.2022                 18.1.2023

31.3.2020            23.3.2021               1.3.2022                  22.2.2023

20.5.2020            4.5.2021                  29.3.2022               13.3.2023

4.8.2020              8.6.2021                  26.4.2022                29.3.2023

8.9.2020              10.8.2021                24.5.2022                26.4.2023

29.9.2020            7.9.2021                  21.6.2022                24.5.2023

3.11.2020            13.10.2021              9.8.2022

8.12.2020            9.11.2021                19.9.2022

                             2.12.2021                7.11.2022

                                                              16.11.2022

                                                               30.11.2022

                                                               22.12.2022