LÄHETYSTYÖ

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (Matt. 28:19-21)

Tehtäväalueena on huolehtia seurakunnan lähetystyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta Jeesuksen antaman käskyn mukaisesti. Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä ja kuuluu jokaiselle seurakuntalaiselle ja sen tarkoituksena on välittää evankeliumin sanomaa niille, jotka eivät vielä ole kristittyjä.

Suonenjoen seurakunnan lähetystyön toimintamuotoja ovat lähetyslounaat, myyjäiset, kirpputori, lähetystyön piiritoiminta ja lähetysrengas. Tervetuloa mukaan!

 

Keskeiset painopisteet Suonenjoen seurakunnan lähetystyössä

  

  • Seurakuntalaisten lähetystietoisuuden lisääminen
  • Koulu- ja lähetysjärjestöjen yhteistyön lähentäminen
  • Lähetystyön vahvistaminen aktivoimalla lähetystyön pienpiirejä ja lähetysrengasta
  • Yhteistyön tekeminen Rautalammin seurakunnan kanssa