ARJEN ONGELMAT

Taloudelliset vaikeudet

Taloudellinen avustaminen on osa diakonista tukea. Apu on yleensä kertaluonteista, kun elämässä on kohdannut odottamaton kriisi. Ensisijaisesti diakoniaavustukset kohdistuvat ruokaan ja vaatteisiin.

Diakoninen avustaminen on toissijaista yhteiskunnan tukiin nähden. Hakemuksessa selvitetään, onko asiakas oikeutettu muihin hänelle mahdollisesti kuuluviin etuuksiin (mm. toimeentulotukeen).

Avustusta haettaessa selvitetään, miten avustus tukee asiakasta jatkossa. Avustus on tarkoitettu tilapäiseen hätään ja se harkitaan tapauskohtaisesti.

Avustusta käsiteltäessä selvitetään:

  • hakijan henkilötiedot ja perherakenne
  • taloudellinen tilanne: tulot ja menot
  • avun hakemisen syy

Hakijalla tulee olla mukanaan asianmukaiset tositteet.

Diakoniatyöntekijöiltä voi saada ostokortteja Tapulin kirpputorille.

EU-ruoan jakaminen tapahtuu Suonenjoella TehdäänItse ry:n kautta vanhan lukion tiloissa. Kesä- ja heinäkuussa ruokajakoa on vain keskiviikkoisin klo 12-13.30.

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia lapsiperheitä tuemme järjestämällä heille perheretkiä. Lisätietoa retkistä diakoni-nuorisotyönohjaaja Mirkka Vehviläiseltä.

Velkaantuneelle

Joskus raha-asiat ovat niin solmussa, ettei niistä selviä omin neuvoin.  Vinkkejä ja tukea saat talous- ja  velkaneuvojalta. Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu. Neuvontaa järjestävät ensisijaisesti kunnat. Useammalla kunnalla saattaa olla yhteinen neuvoja.Velkakuilustakin on tie ylöspäin - hae apua ja tukea.

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään tai velkaneuvontaan. Käyntiosoite: Neulaniementie 2, 2. krs (Posti: Neulaniementie 2, L3, 70210 Kuopio.

Huonekalujen kierrätys

Diakonityö saa lahjoituksena huonekaluja ja muita kodin pieniä materiaaleja ja tekstiilejä. Laitamme hyvän kiertämään ja lahjoitamme saadut tavarat eteenpäin asiakkaillemme. Ota siis yhteyttä myös kodin hankinta-asioissa diakoniatyöntekijöihin. Huom! Varastotilojen vaihdoin vuoksi emme nyt tilapäisesti ota vastaan huonekeluja tai muita lahjoituksia.