Kivikkokasveja kivimuurin päällä

ARJEN ONGELMAT

Taloudelliset vaikeudet

Taloudellinen avustaminen on osa ihmisten auttamista. Apu on yleensä kertaluonteista, kun elämässä on kohdannut odottamaton kriisi. Ensisijaisesti diakonia-avustukset kohdistuvat ruokaan ja vaatteisiin.

Diakoninen avustaminen on toissijaista yhteiskunnan tukiin nähden. Eli ensin haetaan apua yleisten sosiaalipalvelujen kautta. Hakemuksessa selvitetään, onko asiakas oikeutettu muihin hänelle mahdollisesti kuuluviin etuuksiin (mm. toimeentulotukeen).

Avustusta haettaessa selvitetään, miten avustus tukee asiakasta jatkossa. Avustus on tarkoitettu tilapäiseen hätään ja se harkitaan tapauskohtaisesti.

Avustusta käsiteltäessä selvitetään:

  • hakijan henkilötiedot ja perherakenne
  • taloudellinen tilanne: tulot ja menot
  • avun hakemisen syy

Hakijalla tulee olla mukanaan asianmukaiset tositteet.

Diakoniatyöntekijöiltä voi saada ostokortteja Tapulin kirpputorille. 

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia lapsiperheitä tuemme järjestämällä perheretkiä. Lisätietoa retkistä diakoni Mirkka Vehviläiseltä.

 

Velkaantuneelle

Joskus raha-asiat ovat niin sekaisin ja vaikeita, ettei niistä selviä omin neuvoin.  Vinkkejä ja tukea saat talous- ja  velkaneuvojalta. Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu. Neuvontaa järjestävät ensisijaisesti kunnat. Useammalla kunnalla saattaa olla yhteinen neuvoja.Velkavaikeuksistakin on tie ylöspäin - hae apua ja tukea!

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään tai velkaneuvontaan. Käyntiosoite: Neulaniementie 2, 2. krs (Posti: Neulaniementie 2, L3, 70210 Kuopio.

 

 

 

Arjen ateria ( ei kesä-, heinä-, eikä elokuussa)

Vähavaraisten ruokailu seurakuntakodilla joka kuukauden viimeinen tiistai klo 12. Tilaisuuden alussa hartaus. Tervetuloa! Huom! Vapaaehtoinen ruokamaksu 3€.

Ihmisen kädet männyn rungon ympärillä

Sinuun Herra minä turvaan. Minun aikani on Sinun kädessäsi.