Isoset ja kerhonohjaajat

Kerhonohjaajat työskentelevät parina tai pienenä ohjaajaryhmänä varhaisnuorten kerhoissa suunnitellen ja toteuttaen niihin kerhotoimintaa. Kerhot ovat esimerkiksi puuha- ja kokkikerhoja. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa lukuvuoden ajan. Kerhonohjaajaksi pääsee rippikoulun ja kerhonohjaajakoulutusleirin käytyään.

Isoset aloittavat toimintakautensa isosleirillä. Toimintakausi kestää läpi lukuvuoden. Ykkösvuotisten isosryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa. Kauteen kuuluu myös kaksileiriä – syksyllä ja keväällä. Kauden aikana osallistumme myös muuhun seurakunnan toimintaan.

1. vuotisten isosten toiminta

Toimintaan kuuluu kokoontumisia noin kaksi kertaa kuussa. Iltapäiväkokousten lisäksi käymme kolmella leirillä sekä osallistumme satunnaisesti muuhun seurakunnan toimintaan. Isostoiminta on maksutonta.

Iltapäiväkokoukset pidetään torstaisin klo 14.30 nuortentiloissa seurakuntakodilla. Kokousten ohjelma vaihtelee ja niissä käydään läpi isosen tehtäviä ja vastuita, erilaisten leiriläisten kanssa toimimista, leikkien ja pelien vetämistä, hartauksien pitämistä, vuorovaikutustaitoja ja paljon muutakin. Syksyn kokoukset löydät tämän sivun lopusta.

Isoisot (Eli 2. vuoden isoset ja sitä vanhemmat)

Jo isosena toimineilla nuorilla on myös paikkansa seurakunnan isostoiminnassa. Isoisot ovat toisen vuoden ja sitä vanhempia isosia, jotka ovat toimineet isosena vähintään yhtenä kesänä. Heillä on mahdollisuus toimia apuohjaajina ja "mentoreina" ekavuotisille isosille.

Isoisot osallistuvat isostoiminnan ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa.  He pääsevät osallistumaan isosleirien toiminnan vetämiseen leiritiimeinä.

Historiaa!

Isostoiminta on lähtöisin 1960-luvulla. Ripareita pitäneet aikuiset kokivat nuorten maailman vieraaksi itselleen ja tarvitsivat "linkin" itsensä ja riparilaisten välille. Siispä syntyi malli riparien "isosiskoista ja -veljistä", eli vanhemmista nuorista, jotka toimivat rippikoululeirien apuohjaajina. Näin alkoi isostoiminta!

Isosen tehtävän ydin on edelleen sama: he toimivat rippi-, nuorten- ja varhaisnuortenleireillä ohjaustehtävissä ja mahdollistamassa leiriläisille hyvää leirikokemusta. Isosista on tullut tärkeä osa seurakuntien toimintaa ja he ovat osatekijä siihen, että Suomen rippikoulu on maailman laajuisesti niin ainutlaatuinen.

Kesän isosia
Nuorisotyönohjaaja

Vastuu nuorten toiminnasta ja riparityöstä. Koulujen yhteyshenkilö.

Diakoni-varhaisnuorisotyönohjaaja

Vastuu varhaisnuorten toiminnasta.