RIPARI

Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi." (Ps.120:7)

Rippikoulu on kirkon kastekoulu. Se pohjautuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso: minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18-20)

Ripari kutsuu nuorta seurakuntaa kokoon Jumalan kasvojen eteen. Ripari on yhdessä oloa, pohtimista, oivalluksia, hiljentymistä, rukousta, naurua, pelejä, hyvää ruokaa ja saunomista. Riparin voikin tiivistää kolmeen sanaan: elämä, usko, rukous.

Suonenjoen seurakunnan riparivuoden 2024 ryhmäkohtaiset tiedot löydät täältä.

Miksi riparille?

Suomalaisessa kulttuurissa rippikoululla on pitkät perinteet. Ripari on kokemus, jota muistella vielä vuosienkin päästä. Se antaa sinulle myös kirkollisia oikeuksia: voit saada riparin käytyäsi tärkeitä luottamustehtäviä, kuten kummin, isosen tai kerhonohjaajan toimia, saat osallistua itsenäisesti ehtoolliselle sekä oikeuden kirkolliseen vihkimiseen. Riparin käytyäsi ja 16 vuotta täytettyäsi voit myös äänestää seurakuntavaaleissa ja myöhemmin 18-vuotiaana asettua itse ehdokkaaksi.

Milloin riparille?

Riparin voi suorittaa aikaisintaan sinä vuonna, jona täyttää 15 vuotta ja suurin osa nuorista käykin riparinsa tuolloin. Riparin voi käydä myös myöhemmin.

Riparille voit osallistua, vaikkei sinua olisi kastettu. Konfirmaatio kuitenkin edellyttää kastetta sekä kasteen myötä seuraavaa seurakuntajäsenyyttä. Näin ollen riparin suorittanut nuori, jota ei ole vielä kastettu, voidaan kastaa ennen konfirmaatiota, jolloin nuori voidaan konfirmoida yhdessä ryhmänsä kanssa.

Miten riparille Suonenjoella?

Yhtenäiskoululla järjestetään kaikille riparista kiinnostuneille yhteinen infotilaisuus. Infotilaisuudessa nuorille kerrotaan riparin suoritusvaihtoehdosita sekä annetaan ohjeet ilmoittautumiselle.

 

Aikuis- ja yksityisrippikoulu

Mikäli haluat suorittaa riparin, mutta et syystä tai toisesta tahdo osallistua ryhmä- ja leirimuotoiselle riparille, on yksityisrippikoulu sinua varten! Yksityisrippikoulu suoritetaan tapaamisilla jonkun tai joidenkin seurakunnan työntekijöiden kanssa (pappi, nuorisotyönohjaaja...). Kokoontumisista voidaan sopia hyvinkin joustavasti. Kun rippikoulu on suoritettu, on yksityisriparin käyneellä myös mahdollisuus tulla konfirmoiduksi. Mikäli yksityisrippikoulu kiinnostaa, ota yhteyttä nuorisotyönohjaajaan.