Toimintakertomus 2019

Johdanto

Vuonna 2019 monissa kansainvälisissä ja kansallisissa keskusteluissa nousivat esiin ympäristöön liittyvät asiat. Myös Suonenjoella ympäristöön liittyvät asiat ovat puhututtaneet. Vastuumme maapallosta on yhteinen. Jumalalta olemme saaneet tehtävän viljellä ja varjella tätä maailmaa. Suonenjoen seurakunnassa huoli ympäristöstä ei ole jäänyt vain juhlapuheisiin, vaan olemme tehneet paljon työtä asian puolesta.

Suonenjoen seurakunnalle myönnettiin ympäristödiplomi ensimmäistä kertaa vuonna 2010. Ensimmäinen ympäristödiplomi oli voimassa 2010-2014. Diplomi uusittiin vuosille 2015–2019.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2019–2021 on mainittu tavoitteeksi ympäristödiplomin uusiminen, joten oli luonnollisista, että ympäristödiplomia päätettiin lähteä uusimaan. Suonenjoen seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan ympäristöohjelman kokouksessaan 27.8.2019 ja Suonenjoen seurakunnan ympäristöjärjestelmä auditoitiin 24.9.2019.

Auditoinnin teki kirkon ympäristödiplomin auditoija Mimma Kuurakka. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli 31.10.2019 Suonenjoen seurakunnan hakemusta ja esitti kirkkohallitukselle, että se myöntäisi Suonenjoen seurakunnalle kirkon ympäristödiplomin vuosiksi 2019–2024.

Ympäristödiplomin hakemisen lisäksi yksi ilonaiheista oli nuorisotyön tavoittavuus. Nuorten osallistuminen seurakunnan toimintaan on ollut jatkuvassa nousussa. Myös lapsi –ja perhetyössä oli vuonna 2019 ilonaiheita. Uutena tapahtumana järjestettiin vanhempien treffi-ilta, josta pidettiin kovasti. Päiväkerholaisten määrä on ollut laskusuunnassa niin Suonenjoella, kuin valtakunnallisestikin, mutta esimerkiksi vauvakerho ja perhetapahtumat keräsivät mukavasti ihmisiä.

Taloustilanne Suonenjoen seurakunnassa on hyvä. Tilinpäätöksessä seurakunnan tulos on ylijäämäinen 167.494,20€. Tästä testamentin tuotto-osuus on 158.056,55€ ja testamenttilahjoituksena saadun asunto-osakkeen arvo on 65.000,00€. Positiiviseen tilinpäätökseen vaikutti merkittävästi testamenttilahjoitukset.

Seurakunnan jäsenmäärä laski vuoden aikana 99 hengellä. Jäsenmäärän laskuun vaikutti seurakunnan ikärakenteesta johtuva kuolleiden (78) suurempi määrä verrattuna kastettuihin (32) sekä kirkosta eroamisen suurempi osuus (44) verrattuna kirkkoon liittymiseen (11). Myös seurakunnasta poismuuttaneiden määrä (199) oli hieman suurempi, kuin seurakuntaan muuttaneiden (179) määrä. Huomattavaa verrattuna aikaisempiin vuosiin on, että lapsia syntyi Suonenjoella niin kuin koko Suomessakin todella vähän. Suonenjoella kuitenkin myös kuolleiden osuus oli aikaisempaa pienempi.

Uudet luottamushenkilöt aloittivat tehtävissään 2019. Kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Tiitinen ja varapuheenjohtajaksi Leena Husso. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Anja Lehtonen.

Päiväkerhotyön ja kasvatusasiain johtokunnat lakkautettiin vuoden 2018 lopulla ja niiden tilalle perustettiin kasvatustyön vastuuryhmä. Myös jumalanpalvelus- ja musiikkityönjohtokunta lakkautettiin vuonna 2018 ja sen tilalle perustettiin jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä. Uudet vastuuryhmät aloittivat työskentelynsä vuonna 2019. Vastuuryhmien työskentely oli aktiivista ja hyvää ensimmäisenä toimintavuonna.

Seurakuntamme graafinen ilme uudistui 2019. Uudistus koettiin virkistävänä ja erittäin tervetulleena, niin työntekijöiden kuin seurakuntalaistenkin mielestä. Vuoden alusta saimme käyttöön myös uudet nettisivut. Nettisivut koettiin alkuvaikeuksien jälkeen hyvänä uudistuksena, kun työntekijät ja seurakuntalaiset oppivat niitä käyttämään.

Suonenjoen seurakunnan onni on aktiiviset luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Myös työntekijät ovat ammattitaitoisia ja tekevät työtä suurella sydämellä. Tämä mahdollistaa monipuolisen ja aktiivisen seurakunnan toiminnan.

 

Kirkkoherra Petteri Hämäläinen

V. 2019 toimintakertomus ja tasekirja löytyy täältä.