NIMIKKOLÄHETIT

Suonenjoen seurakunnan nimikkolähetit ovat Ulla Rissanen sekä Juha ja Elina Lind.

Ulla Rissanen on lähetystyössä Tansaniassa, missä hän toimii opettajana Nyakaton raamattukoululla diakonia -ja sielunhoidon opetustehtävissä.

Juha ja Elina Lind ovat lähetystyössä Nepalissa. Juha työskentelee Suomen Lähetysseuran Nepalin ja Pakistanin työn aluepäällikkönä. Elina puolestaan työskentelee Nepalin kirkollisen työn koordinaattorina. Hän seuraa ja tukee Suomen Lähetysseuran paikallisten kirkollisten kumppaneiden työtä.

Saamme seurakuntana olla tukemassa Ullan ja Lindin pariskunnan työtä. Muistamme heitä rukouksissamme nimikkolähettiemme puolesta.