Kuvassa on vanhus, joka istuu pöydän ääressä

YHTEISVASTUU

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Keräyksen tuotoista 60% menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20% taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa Kirkon diakoniarahaston kautta ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.

Yhteisvastuukeräystä on järjestetty yli 70 vuoden ajan. Keräys on aikoinaan perustettu auttamaan niitä ihmisiä, jotka ovat hädänalaisessa asemassa ja joiden omat voimat eivät riitä. Ja sitä tarkoitusta varten yhteisvastuukeräys palvelee yhä edelleen. Tänä vuonna keräyksen tuotto käytetään ikäihmisten taloudellisen ahdingon helpottamiseen. 

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttå ja myös digisyrjäytymistä. Eläkeiän köyhyyden merkittäviä taustatekijöitä voivat olla  työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet - tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät asiat.

Suomessa vanhusten köyhyys näyttäytyy ueri tavoin eri puolilla maata. 40 prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä alle 1250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun asiakasryhmä on vähävaraiset vanhukset. Suonenjoellakin iso osa diakoniatyön asiakkaista on vanhuksia, joiden eläke ei riitä ruokaan asumiskustannusten ja esim. lääkekulujen jälkeen. On suorastaan häpeä, että hyvinvointiyhteiskunnassa on ruokajonoja ja erityisen häpeällistä on, ettätämän maan uudelleen sodan jälkeen rakentaneet ihmiset joutuvat nyt ruokajonoihin.

Jokainen vanhus ansaitsee onnellisen vanhuuden. hyvään elämään myös vanhuudessa kuuluvat, laadukas ja ikääntyvälle soveltuva asuminen ympäristöineen, hyvät ihmissuhteet, saatavilla olevat palvelut ja riittävä toimeentulo.

Seurakuntamme keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäviksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen Suonenjoella. Yhteisvastuukeräyksen seurakuntaan jäävällä osuudella voisimme toteuttaa ikäihmisille esimerkiksi tietokoneen käyttöön koulutusta ja opstusta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että ikäihmiset osaisivat hakea kelan tukia tietokoneella ja käyttää pankkipalveluita. Siten heidän ei tarvitsisi maksaa turhia palvelumaksuja, kuten silloin, jos joutuu asioimaan pankin konttorissa. Lisäksi voisimme toteuttaa ilmaisia ruokailuja vanhuksille.

Yhteisvastuukeräyksen toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta., jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan. 

Keräyksen toinen maanlaajuinen tuotonsaaja on Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto, joka tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen. 

Yhteisvastuukeräys tukee avunn tarpeessa olevia niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia ohjataan kehittyviin maihin kirkon ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista auttamalla katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on Uganda, mutta apua ohjataankulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen maahan. 

Keräämme tänäkin vuonna rahaa jumalanpalveluksissa kolehtien kautta, vaikka kirkossa voikin olla vain pieni rajattu määrä ihmisiä. 

Yhteisvastuukeräykseen voi osallistua myös nettilahjoitussivulla seuraavan linkin kautta: Yhteisvastuukeräys (ekansio.com)

 

 

Järjestämme lipaskeräyksiä S-marketissa ja K-Supermarketissa 16.2; 1.4 ja 24.6. Näissä voi osallistua perinteisesti antamalla rahaa lippaaseen tai pankkikorttimaksulla, sillä olemme ottaneet käyttöön izettle-laitteen. Erilaisia musiikki- tai muita tapahtumia järjestämme koronatilanteen sen mahdollistaessa. Listoja saa diakonilta, mikäli joku innostuu edelleen keräämään rahaa ovelta-ovelle-keräyksellä. Myös yhteisvastuutuotteita on myytävänä seurakuntakodilla. 

Yhteisvastuukeräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja keräyksen esimiehenä piispa Matti Repo.

 

Katso koskettavat videoklipit:

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1gA4_C6-pI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GQPjJkY07_4&feature=youtu.be

 

 

Yhteisvastuu 2020 tulos

 

Lämmin kiitos kaikille, jotka osallistuitte vuoden- 2020 keräykseen joko vapaaehtoistyön kautta tai lahjoittamalla rahaa keräykselle. Tänä vuonna keräyksen tuotto jäi normaalia pienemmäksi koronapandemian vuoksi. Toinen suunnittelemistamme lipaskeräyksistä jäi toteutumatta ja suunniteltuja tapahtumia varojen kartuttamiseksi piti perua. Myöskään listakeräyksiä ei juurikaan voitu toteuttaa. Tästä huolimatta tulos oli 3 932,95€, josta omaan seurakuntaan jäi 786,59€.  Tähän voimme olla tyytyväisiä! Omaan seurakuntaan jäävän summan käytämme keräyskohteen mukaiseen toimintaan eli vanhemmuuden tukemiseen.

Martti Luther kirjoitti kirjassaan Kristityn vapaus aikoinaan näin:

”On voimassa sääntö, että kaiken hyvän, minkä saamme Jumalalta, tulee virrata toiselta toiselle ja tulla yhteiseksi, ja että jokainen paneutuu toisen osaan kuin omaansa ja käyttäytyy toista kohtaan kuin itse olisi hänen tilanteessaan. Kristuksesta on virrannut ja virtaa jatkuvasti sama hyvyys. Hän on pukenut päälleen meidän hahmomme ja toiminut meitä kohtaan ikään kuin hän olisi yksi meistä. ja meistä virtaa edelleen hyviä tekoja niille, jotka ovat avun tarpeessa.”

Kuva Saunaniemen kesäkodin rannasta. Laituri, jonka takana näkyy ranta.

Yhteisvastuun kiitosilta vapaaehtoistyöhön osallistuneille ihmisille järjestettiin Saunaniemen leirikeskuksessa tiistaina 14.9. Illan aikana syötiin emännän laittamia herkkuja ja saunottiin. Kaunis kiitos vielä kaikille yhteisvastuukeräykseen osallistuneille! Yhteisvastuu yhdistää auttajat ja autettavat!