Kuvassa animoitu enkeli

YHTEISVASTUU 2023

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. 

Yhteisvastuukeräyksen kampanjalla halutaan kiinnittää huomiota nuorten lisääntyneeseen väkivaltaan ja siitä käytettäviin sanavalintoihin. Kampanja haastaa pohtimaan erityisesti koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa sanoina. On tärkeää, että käytetään oikeita termejä, jotta kaikki ymmärtävät tekojen seuraukset ja vakavuuden. Tähän Yhteisvastuun kampanja haluaa tarttua. 

Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni väkivaltatekojen juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Yhteisvastuulla 2023 sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa ja konflikteja. Kotimainen kumppani Aseman Lapset ry laajentaa työtään nuorten vakavien konfliktien ratkaisemiseksi mm. sovittelutoiminnan avulla. Lisäksi keräystuotosta osa jää seurakunnille nuorten tukemiseen ja auttamistyöhön.

Väkivalta ja konfliktit synkistävät nuorten elämää yhä enemmän. Vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki Suomessa lähes 39 000 lasta ja nuorta joka viikko. Alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Luvut ovat peräisin kouluterveyskyselystä sekä poliisin tilastoista.

”Lasten ja nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, lapsi ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua”.

Yhteisvastuukeräyksen avulla Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahasto tukee lasten ja nuorten kouluun paluuta viidellä alueella Keniassa. Pahin kuivuus neljään vuosikymmeneen on kasvattanut turvattomuutta ja saanut tuhannet lapset ja nuoret keskeyttämään koulunkäynnin.

20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

20 % ohjataan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-0 (kiusaaminen nolla) -toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

Yhteisvastuun keräämän avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu sekä Aseman Lapset ry.

Keräys kestää kalenterivuoden loppuun 31.12.2023 asti.

Suonenjoella keräämme rahaa perinteisin listakeräyksin sekä lippailla 3-4kertaa isompien kauppojen edessä. Ensimmäinen lipaskeräyspäivä on ystävänpäivä 14.2. Lisäksi järjestämme musiikki- ja muita tapahtumia sekä keräämme kirkossa kolehteja monta kertaa vuoden mittaan. Listoja saa diakoniatoimistosta tai kirkkoherranvirastosta. Ole siis yhteydessä, mikäli haluat listakerääjäksi!

Katso videoklipit aiheesta:

Piispan vetoomus: (103) Yhteisvastuu-piispan 2023 lahjoitusvetoomus / Jukka Keskitalo - YouTube

Jessen video (Suomi): (103) Jesse, 28: "Väkivallan kierre on katkaistavissa" / Yhteisvastuukeräys 2023 - YouTube

Kipkoririn video (Ulkomaat): (103) Kipkorir: Kerion-laakson entinen karjavaras - YouTube

Cheptoyon video: Cheptoyo: "Kun herään, olen yksin" - YouTube

 

TULEVAT YHTEISVASTUUTAPAHTUMAT:

Lipaskeräys S-marketin ja K-kaupan edessä torstaina 22.6.2023!

 

YHTEISVASTUUN KIITOSILTA Keskiviikkona 20.9 klo 17 alkaen seurakuntakodilla.  

Tämä ilta vaatii ennakkoilmoittautumisen ja on tarkoitettu niille ihmisille, jotka ovat kuluneen kauden aikana olleet keräämässä rahaa yhteisvastuukeräykselle. Ohjelmassa hyvää ruokaa ja pientä ohjelmaa.

 

 

 

Martti Luther kirjoitti kirjassaan Kristityn vapaus aikoinaan näin:

”On voimassa sääntö, että kaiken hyvän, minkä saamme Jumalalta, tulee virrata toiselta toiselle ja tulla yhteiseksi, ja että jokainen paneutuu toisen osaan kuin omaansa ja käyttäytyy toista kohtaan kuin itse olisi hänen tilanteessaan. Kristuksesta on virrannut ja virtaa jatkuvasti sama hyvyys. Hän on pukenut päälleen meidän hahmomme ja toiminut meitä kohtaan ikään kuin hän olisi yksi meistä. ja meistä virtaa edelleen hyviä tekoja niille, jotka ovat avun tarpeessa.”

Kuvassa diakoniatyöntekijä seisoo kaupan edessä lippaan kanssa. Kasvoilla koronamaski.

Yhteisvastuu 2022 tulos

Yhteisvastuukeräyksellä kerättiin varoja nuorten syrjäytymisen helpottamiseen niin Suomessa kuin ulkomailla. Nuorten mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat kasvussa. Ongelmien juuret ovat syvällä. Ne nousevat yhteiskunnan vaatimusten koventumisesta ja yksinpärjäämisen kulttuurista. Nuoret kokevat meillä yksinäisyyttä, uupumusta ja toivottomuutta. Pitkittynyt koronapandemia on merkittävästi lisännyt ongelmia myös lasten ja nuorten keskuudessa. Yhteisvastuukeräys tuotti 4980,02€, josta omaan seurakuntaan jäi 993,94€. Tuotto käytetään vuoden 2023 aikana nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Lipaskeräykset toteutuivat kaupoilla. Kolehtikeräykset kirkossa tuottivat varoja. Kansanlaulukirkosta torilla saatiin myös rahaa keräykselle. 

Yhteisvastuun kiitosilta

Yhteisvastuun kiitosilta vapaaehtoistyöhön osallistuneille ihmisille järjestettiin Saunaniemen leirikeskuksessa tiistaina 30.8. Illan aikana syötiin emännän laittamia herkkuja ja saunottiin. Kaunis kiitos vielä kaikille yhteisvastuukeräykseen osallistuneille! Yhteisvastuu yhdistää auttajat ja autettavat!