Kuvassa animoitu punainen enkeli

YHTEISVASTUU 2022

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Nuorten mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat kasvussa. Ongelmien juuret ovat syvällä. Ne nousevat yhteiskunnan vaatimusten koventumisesta ja yksinpärjäämisen kulttuurista. Nuoret kokevat meillä yksinäisyyttä, uupumusta ja toivottomuutta. Pitkittynyt koronapandemia on merkittävästi lisännyt ongelmia myös lasten ja nuorten keskuudessa.

Kehittyvissä maissa tilanne on eri tavalla karu. Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisissä kohteissa auttaminen alkaa usein siitä, että turvataan riittävän juomaveden ja ravinnon saanti sekä tarjotaan lapsille ja nuorille työnteon tai liian varhain solmitun avioliiton sijaan mahdollisuus päästä kouluun.

20 % keräystuotosta jää keräävälle seurakunnalle ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

20 % ohjataan Lasten ja nuorten keskukselle, joka kehittää muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa tarjoten lisää turvallisia aikuisia nuorten arkeen. Valtakunnallisesti toimivan NettiSaappaan vapaaehtoiset hakeutuvat nuorten luo sosiaalisessa mediassa ja tarjoavat tarvittaessa keskusteluapua. Saappaan uusin toimintamuoto on koulujen kanssa yhteistyössä kehitettävä KouluSaapas.

60 % keräystuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun työn kautta kehittyvien maiden auttamiseen. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuun keräämän avun vievät perille Kirkon Ulkomaanapu sekä Lasten ja nuorten keskus.

Keräys kestää kalenterivuoden loppuun 31.12.2022 asti.

Suonenjoella keräämme rahaa perinteisin listakeräyksin sekä lippailla 3-4kertaa isompien kauppojen edessä. Ensimmöäinen lipaskeräyspäivä on ystävänpäivä 14.2. Lisäksi järjestämme kusiikki- ja muita tapahtumia sekä keräämme kirkossa kolehteja monta kertaa vuoden mittaan. Listoja saa diakoniatoimistosta tai kirkkoherranvirastosta. Ole siis yhteydessä, mikäli haluat listakerääjäksi!

Katso videoklipit aiheesta:

Piispan vetoomus: https://www.youtube.com/watch?v=NL8lA83uqNo

Nuoren video (Suomi): https://www.youtube.com/watch?v=gqi6qUq-96A

Nuoren video (Ulkomaat): Unelmat kantavat kriisien läpi - YouTube

 

Yhteisvastuu 2021 tulos

Yhteisvastuukeräyksellä kerättiin varoja vanhusten taloudellisen ahdingon helpottamiseen niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhteisvastuukeräys tuotti 4307,94€, josta omaan seurakuntaan jäi 861,59€. Tuotto käytetään vuoden 2022 aikana ikäihmisten digitaitojen parantamiseen. Yhteisvastuun toteuttaminen oli haasteellista koronan vuoksi. Lipaskeräykset toteutuivat kaupoilla 16.2; 1.4 ja 24.6. Kolehtikeräykset kirkossa tuottivat varoja, hiihtotapahtuma hiihtostadionilla toteutettiin 21.2 ja myyjäiset pidettiin 4.6 ennakkotilausten perusteella. Perhekerhossa diakoniatyöntekijä kävi kertomassa keräyksestä ja ruokamaksut tuloutettiin yv:lle. Kansanlaulukirkosta torilla saatiin myös rahaa keräykselle. Yhteisvastuun kiitosilta järjestettiin 14.9 Saunaniemessä ruokaillen ja saunoen.

Martti Luther kirjoitti kirjassaan Kristityn vapaus aikoinaan näin:

”On voimassa sääntö, että kaiken hyvän, minkä saamme Jumalalta, tulee virrata toiselta toiselle ja tulla yhteiseksi, ja että jokainen paneutuu toisen osaan kuin omaansa ja käyttäytyy toista kohtaan kuin itse olisi hänen tilanteessaan. Kristuksesta on virrannut ja virtaa jatkuvasti sama hyvyys. Hän on pukenut päälleen meidän hahmomme ja toiminut meitä kohtaan ikään kuin hän olisi yksi meistä. ja meistä virtaa edelleen hyviä tekoja niille, jotka ovat avun tarpeessa.”

Kuvassa diakoniatyöntekijä seisoo kaupan edessä lippaan kanssa. Kasvoilla koronamaski.

Yhteisvastuun kiitosilta

Yhteisvastuun kiitosilta vapaaehtoistyöhön osallistuneille ihmisille järjestettiin Saunaniemen leirikeskuksessa tiistaina 14.9. Illan aikana syötiin emännän laittamia herkkuja ja saunottiin. Kaunis kiitos vielä kaikille yhteisvastuukeräykseen osallistuneille! Yhteisvastuu yhdistää auttajat ja autettavat!

Ota yhteyttä

Diakoni
Virkavapaalla aj.15.8.22-12.2.23, sijaisena Riitta Hakulinen