HÄÄT

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta ja vihittävä pari jättää yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Avioliitossa pari lupaa rakastaa ja kunnioittaa toinen toistaan sitoutuen siihen, että liiton molemminpuolisen onnen eteen tehdään yhdessä töitä. Aviopuolisot eivät joudu tekemään tätä työtä yksin, vaan Jumala on mukana siunaamassa yhteistä elämää.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksinä on, että avioliiton esteiden tutkinnalla on varmistettu, että kihlakumppanit voivat solmia keskenään avioliiton ja että molemmat aviopuolisot ovat konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Parit, joissa toinen osapuoli on evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja toinen jonkin muun kristillisen seurakunnan (esim. ortodoksi, katolinen jne.) jäsen, voidaan myös vihkiä.

 

 

 

Häät Suonenjoen seurakunnassa

Kun toivot hääjuhlasi pidettävän Suonenjoen seurakunnassa, ota yhteyttä seurakuntamme toimistosihteeriin. Hänen kanssaan sovit vihkivän papin ja mahdollisen vihkipaikan esim. kirkon varaamisesta. Löydät toimistosihteerin yhteystiedot omasta välilehdestään.

Avioliiton siunaaminen

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunasta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Lue lisää avioliiton siunaamisesta.

Mikäli toivot solmitun avioliittosi siunaamista, ole yhteydessä pappeihimme.

 

Hääpari poistumassa alttarilta.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus