Hallinto ja päätöksenteko

Seurakunnan toimintaa ja taloutta ohjaavat seurakuntalaisten valitsemat luottamushenkilöt.
Ylintä päätösvaltaa käyttävät kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

 

Miten päättäjät valitaan?

Seurakunnan luottamushenkilöiden vaali järjestetään joka neljäs vuosi.

Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Vaalikelposia asettumaan ehdolle ovat 18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut seurakunnan jäsenet.