Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelmassa ympäristökasvatus eri työmuodoissa perustuu kirkon linjaan. Seurakunnan perustehtävää ja työnäkyään toteuttaakseen Suonenjoen seurakunta opettaa uskon yksinkertaista perussisältöä, ohjaa jumalanpalveluselämään sekä etsii heikot ja syrjäytyneet.Verkostoitumalla eri yhteistyötahojen kanssa seurakunta tavoittaa suonenjokelaiset heidän omassa elinympäristössään.

Seurakunnan päätapahtuman jumalanpalveluksen toteuttamisesta huolehditaan mahdollisimman hyvin. Eri järjestöjä ja yhdistyksiä kutsutaan omiin kirkkopyhiinsä. Kirkolliset toimitukset ovat seurakuntalaisten vahvin side kirkkoon. Kasteissa, avioliittoon vihkimi-sissä ja hautaan siunaamisissa tavoitetaan kaikki suonenjokelaiset. Kirkollisten toimitusten hyvästä hoitamisesta huolehditaan.

Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyössä sekä koko seurakunnan opetuksessa ja toiminnassa vahvistetaan seurakuntalaisten identiteettiä ja rohkaistaan heitä elämään arjen kristittyinä. Seurakunta on jäsentensä kautta elämän keskellä. Diakoniatyön kautta seurakunta huolehtii heikoimmista jäsenistään ja välittää lähimmäisen rakkautta erityisesti heille, joita ei muulla tavoin auteta. Lähetystyön kautta kasvetaan kansainväliseen vastuuseen ja nähdään maailman kaikki ihmiset sisarina ja veljinä. Seurakunnan kiinteistöt ja maa-alueet hoidetaan hyvin vaalien kulttuuria ja luonnon monimuotoisuutta.

Kuvassa seurakunnan työntekijöitä lähdössä keräämään roskia seurakuntakodin ympäristöstä.

Ympäristödiplomi

Suonenjoen seurakunnalle myönnettiin ensimmäisen kerran ympäristödiplomi vuonna 2010, jonka jälkeen se uusittiin vuosille 2015–2019. Nyt ympäristödiplomi on myönnetty vuosille 2020-2024.

Suonenjoen seurakunta ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristönäkökulman ja omalla toiminnallaan pyrkii olemaan esimerkkinä ihmisille ympäristöasioissa. Samalla pyritään tehostamaan toimintaa ja resurssien käyttöä. Tee jo tänään sitä mitä laki vaatii huomenna. Kirkon ympäristödiplomi noudattelee virallisten laatujärjestelmien periaatteita: suunnittele, tee, tarkista, korjaa.

Erityismaininnan ympäristötyön osalta seurakunta sai muun muassa luontokirkkojen runsaasta järjestämisestä, lähiruoan painokkaasta suosimisesta sekä panostuksista jätehuollon kehittämiseen. Ympäristöasioita on onnistuneesti viety osaksi monia seurakunnan toimintoja lapsityöstä hautausmaiden hoitoon.

Kehittämisehdotuksena seurakunta voisi jatkossa kiinnittää huomiota ympäristötavoitteiden selkeämpään asetteluun sekä tavoitteiden toteutumisen järjestelmälliseen seurantaan. Seurakuntaa kannustetaan pohtimaan lisää konkreettisia keinoja säästö- ja muiden ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, ja hyödyntämään toiminnan suunnittelussa aktiivisesti erilaisia apuvälineitä, kuten ekotapahtumien vuosikelloa. Vuosittaisten ympäristöteemojen valitsemiseen ja teemoihin liittyvien toimintamuotojen ideointiin ja toteutukseen kannustetaan lämpimästi.