Uutislistaukseen

Haetaan lastenohjaajaa!

Suonenjoen seurakunta hakee lastenohjaajan sijaista lapsi- ja perhetyöhön ajalle 10.1.-30.6.2022. 

Lastenohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.  

Seurakunnassa lastenohjaaja työskentelee alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan monenlaisissa tilanteissa. Hän toteuttaa tapahtumia lapsille ja perheille. Hän toimii ohjaajana kerhoissa, retkillä ja leireillä. Tehtäviin kuuluu usein yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa. 

Lastenohjaaja vastaa päivä- ja perhekerhotyöstä. Hän osallistuu myös jumalanpalveluselämään ja leiri- ja retkitoimintaan. Tehtävä edellyttää aktiivista työotetta ja valmiuksia kohdata perheiden erilaisia elämäntilanteita. Tehtävään valitulla tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä valmiuksia kehittää sekä omaa että lapsi- ja perhetyön työtä. Hänellä tulee olla myös kykyä toimia joustavasti yhteistyössä eri työmuotojen kanssa sekä seurakunnan laajalla alueella.  

Työsuhteen kelpoisuusehtona on piispainkokouksen tekemän päätöksen mukainen kelpoisuus lastenohjaajan tehtävään tai vastaava kokemus.  

Tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Tehtävään sovelletaan 1 kk koeaikaa. 

Palkka on KirvesTesin mukainen tuntipalkka. 

Lisätietoja vt. kirkkoherra Heikki Marjanen, 0400 856 263 sekä kappalainen Pekka Anttila, 0400 195 307. 

Hakemukset 31.12. 2021 mennessä talouspäällikkö Auli Soiniselle, [email protected]  

 

 

13.12.2021 12.42