Uutislistaukseen

Tarjouspyyntö Suonenjoen seurakunnan hautausmaiden puunkaadosta

SUONENJOEN SEURAKUNNAN HAUTAUMAIDEN PUUNKAATO

Hankittavan palvelun kuvaus                

Suonenjoen seurakunta pyytää tarjoustanne Suonenjoen seurakunnan Lepomäen hautausmaan (Herralantie 118) ja Vanhan hautausmaan (Asemakatu 13) puiden kaadosta.

Kaadettavia puita on Lepomäen hautausmaalla noin 30 kpl ja Vanhalla hautausmaalla 10 kpl. Puut ovat isoja ja ne sijaitsevat hautakivien välissä. Puut on merkitty kuitunauhalla.

Kaadettavat puut sijoittuvat valtaosin hautakivien välittömään läheisyyteen, joten vain yksittäiset rungot ovat kaadettavissa kokonaisina. Näin ollen urakoitsijalla tulee olla käytettävissä menetelmä (esimerkiksi nostokori, kaatokoura, kurottaja, kiipeilykaato tms.), joilla puut pystytään kaatamaan pätkittäin.

Etuna on, jos työssä vältytään hautakivien siirtelyltä. Tarjouksessa on ilmoitettava, tarvitaanko hautakiviä siirtää paikoiltaan.

Kaadettavat puut on katkottava erikseen ilmoitettaviin puutavaralajimittoihin, arvokkaimman tavaralajin osuus maksimoiden. Katkontaohjeesta on mahdollista poiketa, mikäli puun turvallinen kaataminen sitä vaatii. Rungot ja hakkuutähde kuljetetaan hautausmaan ulkopuolelle ja puutavaralajit kasataan omiin pinoihinsa. Varastopaikat sovitaan erikseen ennen urakan aloittamista.

Kun varsinainen kaatotyö ei ole käynnissä hautausmailla, tulee hautausmaiden normaalin käytön olla mahdollista sekä siellä liikkuminen turvallista. Myös kulkuväylät tulee säilyttää avoimina, jotta niillä on turvallista kulkea ja niiden talvihoito on mahdollista tehdä normaalisti.

Hautausmaa tulee olla käytettävissä siunauksiin perjantaina (iltapäivä) sekä lauantaisin (koko päivä), tuona aikana ei hautausmaalla voi työskennellä. Myöskään hautausmaan käyttö­luonteen vuoksi sunnuntaina ei työtä voida tehdä. Kaatojätteet, koneet ja laitteet eivät myös­kään voi olla hautaustoimen esteenä, vaan kaatoalueen tulee olla siistitty kaikesta edellä mainitusta perjantaisin puoleen päivään mennessä.

Tarjoajan kelpoisuus

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus ja urakoitsija tulee toimittaa tarjouksen liitteenä verovelkatodistus ja antaa vakuutus tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisestä koskien myös alihankkijoita, mikäli niitä käytetään. Todistukset eivät saa olla kolme kuukautta vanhempia. Mikäli urakoitsija käyttää aliurakoitsijoita, on heidän tietonsa myös ilmoitettava tarjouksessa.

Hankintamenettely

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta ja olla tekemättä tarjouspyynnön puunkaatotyötä.

Tämä tarjouspyyntö on lähetetty metsäpalvelu-urakoitsijoille sähköpostilla sekä julkaistu Suonenjoen seurakunnan kotisivuilla sekä ilmoitustaululla.

Päätöksen hautausmaiden puunkaatourakasta tekee Suonenjoen seurakunnan kirkkoneuvosto.

Hankintaan liittyvät kysymykset

Lisätietoja antavat Suonenjoen seurakunnan talouspäällikkö Auli Soininen ([email protected], 0400 195 303 tai myyntijohtaja Juha Huttunen  ([email protected], 040 072 5273).

Tarjouksen jättäminen

Pyydämme tekemään tarjouksen 31.1.2023 klo 15 mennessä toimittamalla lomakkeen suljetussa kirjekuoressa Suonenjoen kirkkoherranvirastoon (postiosoite Tapulikatu 2, 77600 Suonenjoki ja käyntiosoite Siioninsillankatu 1, 77600 Suonenjoki). Lomakkeita saa talouspäälliköltä kirkkoherranvirastolta tai sähköpostitse.

Kirjekuoreen merkintä Puunkaatotarjous/Hautausmaat.

Tarjous on annettava urakkahintana (€), joka pitää sisällään kaikki palvelun kuvaukseen kirjatut työvaiheet. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tarjousten on oltava voimassa vähintään 28.2.2023 saakka.

5.1.2023 11.05