Uutislistaukseen

Haavikkometsää suojellaan

Harvinainen haavikkometsä Peuranniemessä lähellä Ahvenisen rantaa säästyy hakkuilta. Suonenjoen seurakunta on päättänyt perustaa noin 1,8 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen omistamalleen Tapanilan tilalle. Perustamisesta on tehty sopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Alue on pohjoisosaltaan lähes puhdasta kookasta haavikkoa. Alueen eteläpuolen metsässä kasvaa haavan lisäksi koivua ja kuusta. Paikoitellen alueella on reheväkasvuisia lehtolaikkuja. Alueen kasvusto on syntynyt luontaisesti.

– Noin puhtaita haavikkometsiä harvoin näkee, myyntijohtaja Juha Huttunen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta kertoo. Syrjäisellä alueella haavat ovat saaneet rauhassa levittäytyä ja kasvaa.

Seurakunnasta kerrotaan, että rauhoittamisen tarkoitus on metsäluonnon suojelu. Alue halutaan säilyttää luonnontilaisena. Metsän hakkaaminen tai puuston vahingoittaminen, tulenteko, telttailu ja moottoriajoneuvolla liikkuminen on alueella kielletty.

Paljon metsätaloutta harjoittavalla seurakunnalla on pari muutakin suojelualuetta.

20.10.2022 14.24