Uutislistaukseen

Varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaisuus

Tule lapsi- ja perhetyöhön Suonenjoen seurakuntaan!                                                         

Meillä on varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaiselle töitä ajalle 1.8.2022 - 28.2.2023.

Hakijalta toivomme kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan-, lastenohjaajan-, diakonin-, nuorisotyöntekijän- tai vastaavaa- tai soveltuvaa tutkintoa tai koulutusta tai kokemusta. Huomioimme myös alan opiskelijat.

Työn sisältöjä mm.lasten ja perheiden kerho-, leiri-, retki-, kirkko- ja muu toiminta sekä yhteistyö eri toimijoiden ja työalojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia sekä koordinoi ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa, sekä kutsuu lapsia ja perheitä mukaan osallistumaan ja kehittä­mään toimintaa sekä kertomaan toiveitaan ja aloitteitaan. Työssä keskeistä on yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen, esimerkiksi päiväkotien, sekä muiden lasten ja perheiden kanssa toimivien kanssa.

Lastenohjaaja työskentelee alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan monenlaisissa tilanteissa. Hän toteuttaa tapahtumia lapsille ja perheille. Lastenohjaaja toimii ohjaajana kerhoissa, retkillä ja leireillä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Tehtäviin kuuluu usein yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Tiedustelut Pekka Anttila, pekka.anttila@evl.fi.

Hakemukset pe 3.6.2022 mennessä osoitteeseen suonenjoen.srk@evl.fi.

Valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen sekä toimittaa rikosrekisteriotteensa ja todistus terveydentilastaan.

 

4.5.2022 10.58