Kunnian kuninkaan alennustie

Jeesus tuli valmistamaan meille pelastuksen, ikuisen elämän Jumalan yhteydessä. Tuosta kertoo meille filippiläiskirjeen hymni, joka on ilmeisesti aivan ensimmäisiä kristittyjen jumalanpalvelushymnejä, kiitoslauluja. Se kertoo Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, Kunnian kuninkaan alennustiestä:

”Hänellä oli Jumalan muoto,

mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan

olla Jumalan vertainen,

vaan luopui omastaan.

Hän otti orjan muodon

ja tuli ihmisten kaltaiseksi.

Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,

hän alensi itsensä

ja oli kuuliainen kuolemaan asti,

ristinkuolemaan asti.

Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken

ja antanut hänelle nimen,

kaikkia muita nimiä korkeamman.

Jeesuksen nimeä kunnioittaen

on kaikkien polvistuttava,

kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,

ja jokaisen kielen on tunnustettava

Isän Jumalan kunniaksi:

’Jeesus Kristus on Herra.’" (Fil. 2: 5-11)

Meillä on Vapahtaja, joka kuoli puolestamme ristillä ja on ylösnoussut. Hän vapautti meidät synnin, kuoleman ja pahan vallasta. Me olemme hänen kauttaan iankaikkisen elämän perillisiä.

Hyvää pääsiäisaikaa!

3.4.2023 Risto Huotari, kirkkoherra

 

Yhteisvastuukeräys  

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.

Lisätietoa (klikkaamalla pääset yhteisvastuukeräyksen nettisivuille) : www.yhteisvastuu.fi

Osallistu keräykseen kertalahjoituksena verkkopankin kautta, alla olevasta linkistä.