Olen tavannut kouluissa päivänavauksia pitäessäni lapsia, jotka kertovat tulevaisuuden haaveistaan ja unelmistaan. Silmät viattomuutta loistaen he ovat kertoneet, kuka haaveilevansa oman hevosen tai moottoripyörän ostamisesta, kuka valmistumisesta unelmiensa ammattiin, perheen perustamisesta jne. 

Tänä vuonna keräämme yhteisvastuukeräyksellä rahaa nuorten ammatilliseen koulutukseen niin Suomessa kuin ulkomailla. Keräyskohde on lähellä sydäntäni ja ajattelen, että auttamisessa toteutuu meidän kristillinen diakoninen velvollisuutemme olla niiden tukena, jotka apuamme kipeimmin tarvitsevat.

Jokainen lapsi ja nuori haluaa löytää paikkansa tässä yhteiskunnassa. Jokainen haluaa olla tarpeellinen. Kukaan ei suunnittele aikuisena syrjäytyvänsä, masentuvansa tai ajautuvansa päihteiden käyttäjäksi tai rikolliseksi.

Meidän aikuisten tulee pitää huolta siitä, että nuoret pääsevät toteuttamaan haaveitaan ja unelmiaan. Heidän puolestaan emme voi elää. Virheiltä ja epäonnistumisilta ei kukaan välty. Mahdollisuudet on kuitenkin annettava ihan jokaiselle. Koulutus on siihen yksi avainsana.

Onneksemme meillä on ilmainen peruskouluopetus. Varsinainen ammattiin opiskelu on kuitenkin valitettavan kallista. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelu maksaa paljon. Esimerkiksi lukion kolmen vuoden oppikirjat, tietokone ja muut opiskeluvälineet maksavat noin 3 000€ ja ammattioppilaitoksiin tarvitsee hankkia myös monenlaisia opiskelutarvikkeita. Kaikilla vanhemmilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tukea lapsiaan taloudellisesti. Syynä voivat olla esimerkiksi vanhempien työttömyys, velkaantuminen, sairaudet tai lasten suuri määrä perheessä.

Maailman köyhimmissä maissa lapset eivät pääse kouluun, koska vanhemmilla ei ole varaa kouluttaa lapsiaan tai maassa on levottomat olot. Koulut sijaitsevat kaukana vaarallisten kulkuyhteyksien päässä tai lasten pitää jäädä kotiin töihin. Vanhempien asenne koulutukseen saattaa myös estää koulutuksen.

Mitään unelmia ei ole mahdollisuus toteuttaa ilman kunnollista ammatillista koulutusta. Kouluttamattomalla on suuri riski syrjäytymiseen. Yhteiskunnassamme ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Yhteisvastuuvaroin pyrimme auttamaan ja korjaamaan tätä tilannetta. Suonenjoella keräysrahalla tuemme nuoria esim. kirjahankintoihin, tietokoneen hankintaan tms. Tähän kaikkeen tarvitsemme tukeanne.

”Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi”. Pidetään huolta nuoristamme!

 

Sirkka Koponen

Yhteisvastuun keräyspäällikkö

Diakoni