Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit 2022

seurakuntavaalit2022

Tulevaisuutta tehdään nyt

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt. Luottamushenkilöt vaikuttavat monin eri tavoin seurakuntansa työhön ja sitä kautta sen tulevaisuuteen. He ovat tekemässä seurakuntien taloutta, henkilöstöä ja kiinteistöjä koskevia päätöksiä. Luottamushenkilöt tukevat paikallisseurakuntien työtä ohjaamalla sitä tulevaisuuteen katsovan strategian mukaiseen toimintaan. Kirkon ylintä päätäntävaltaa käyttävät kirkolliskokousedustajat valitaan luottamushenkilöiden joukosta.

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu lähes 3,7 miljoonaa ihmistä. Tähän joukkoon mahtuu hyvin eri tavoilla kirkosta ajattelevia ja maailmaa näkeviä ihmisiä. Kunnioittamalla ja kuuntelemalla toisiamme mahdumme saman katon alle.

Suomen suurimman yhteisön tulevaisuudesta päättävät sen jäsenet. Jokaisella yli 16-vuotiaalla jäsenellä on oikeus äänestää seurakuntavaaleissa ja kaikilla täysi-ikäisillä jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdolle. Näissä vaaleissa ovet ovat auki kaikille. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.

#uskottu

 

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa keskeistä. Siksi diakonia, auttamistyö, on kirkon ytimessä. Tutkimusten mukaan kirkolta myös odotetaan eniten sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa asemassa olevista.

Yksinäisyys on 2020-luvulla ajankohtainen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä haastava tekijä: Suomalaisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen. Vähävaraisuus, yksin eläminen tai vanhuus ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä. Silti Suomessa koetaan yksinäisyyttä miljoonissa kodeissa.

Kirkon tehtävänä yhteiskunnassa on olla hyväksyvä katse ja kuuleva korva. Mitä kirkon ja seurakuntani pitäisi tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi tuntea yksinäisyyttä tahtomattaan? Seurakuntien tulevaisuudessa pidetään kirkon strategian mukaisesti ovet auki kaikille ihmisille ja mahdollisuuksille. Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.

#toivottu

 

Myötätunnon ääni ajassamme

Ihmiset liittyvät toisiinsa aiempaa enemmän verkostomaisesti, saman asian yhdistämänä. Sosiaalisen median maailmat ovat luoneet ihmisille paikan kokoontua yhteen samoin ajattelevien kuplaan. Samalla keskustelukulttuuri on muuttunut aggressiivisemmaksi ja ulossulkevaksi. Elämme ajassa, jossa lähestulkoon pakotamme itsemme ja toisemme erilaisiin lokeroihin.

Sosiaalisessa mediassa vahvistuu ikuisen onnellisuuden ja hyvinvoinnin harha. Tämä on lisännyt kaipuuta paikkaan, jossa itse kukin voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Ihmiset kaipaavat tilaa, jossa voi vain olla; yhteisöä, jossa levätä. Jumalan silmissä jokainen on täydellinen, riittävä omana itsenään. Jumalan edessä jokainen meistä on uskottu, toivottu, rakastettu.

Seurakuntavaaleissa voit olla vaikuttamassa siihen, miten seurakuntasi ovet ovat avoinna. Missä työntekijät ja ihmiset kohtaavat? Miten puhumme toisillemme ja toisistamme? Kunhan kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme, mahdumme saman katon alle. On tärkeää tehdä työtä myötätunnon ja lähimmäisen rakkauden edistämisen eteen.  Tervetuloa asettumaan ehdolle ja äänestämään seurakuntavaaleissa sellaisena kuin olet.

#rakastettu

1.3.2022 00.30