Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on vastuussa seurakunnan hallinnosta ja omaisuudesta. 

Se johtaa seurakuntaa ja edistää hengellistä elämää seurakunnassa valvoen seurakunnan etua ja tehden seurakuntaa koskevat sopimukset. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimivat  johtokunnat ja vastuuryhmät.
Neuvoston tehtäviin kuuluu myös seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitseminen kirkkoherran johdolla.

Kirkkoneuvoston toimikausi vv. 2019-2020:

Puheenjohtaja:

Petteri Hämäläinen, kirkkoherra

Varapuheenjohtaja:

Anja Lehtonen

Jäsen/ varahenkilö:

Arja Eeva/ Katri Tiitinen

Juha Vehviläinen/ Hemmo Ikonen

Minna Rossi/ Tarja Laine

Tuija Peltoniemi/ Annmarie Korhonen

Olavi Ruotsalainen/ Tapani Tähkäpää

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

29.1.2019

26.2.2019

23.4.2019

21.5.2019