Uutislistaukseen

V. 2018 toimintakertomuksen yleiskatsaus

24.5.2019 09.47

Tilinpäätös oli 31910.85 euroa alijäämäinen, koska verotulot jäivät arvioitua pienemmiksi.

 

Seurakunnan jäsenmäärä laski vuoden aikana 135 hengellä. Jäsenmäärän laskuun vaikutti seurakunnan ikärakenteesta johtuva kuolleiden enemmyys kastettuihin ja kirkosta eroamisen enemmyys kirkkoon liittymiseen. Myös seurakunnasta poismuuttaneiden määrä kasvoi ja seurakuntaan muuttaneiden määrä väheni. Edelleen seurakunnan väkiluku tulee laskemaan ja talouden tasapainon säilymiseen on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota.

 

Toiminta jatkui vilkkaana ja monipuolisena. Uusia toimintamuotojakin tuli mukaan mm. miesten lenkkipiiri. Erityisenä ilonaiheena on myös nuorisotyön ja isostoiminnan kävijämäärän lisääntyminen.

 

Loppuvuoden aikana laitettiin käyntiin myös uudistuksia. Seurakuntamme graafinen ilme uudistettiin ja se alkoi näkyä jo vuoden 2018 lopulla. Myös nettisivujen uudistaminen käynnistyi vuoden 2018 aikana, mutta uudet sivut tulivat julki vasta tammikuun alussa 2019.

 

Kirkkoneuvoston alaisina toimi viisi johtokuntaa. Seurakunnissa johtokuntien määrää on viime vuosikymmeninä pyritty supistamaan. Suonenjoen seurakunnassa kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että päiväkerhotyön johtokunta, kasvatusasian johtokunta ja jumalanpalvelus- ja musiikkijohtokunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan kasvatustyön vastuuryhmä ja jumalanpalvelus –ja musiikkityön vastuuryhmä. Diakoniatyön- ja lähetystyön johtokuntia ei lakkautettu, vaan niiden toiminta jatkuu myös vuonna 2019 

 

Seurakuntavaalit järjestettiin 18.11.2018.  Suonenjoella seurakuntavaaleissa äänestettiin muuta maata vilkkaammin. Äänestysprosentti oli 19,7. Äänioikeutettuja oli 4587 ja äänestäneitä 902. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4. Pudotusta edelliseen vuoden 2014 vaali äänimäärään, oli 1,1 prosenttiyksikköä.

 

Kirkkoherra Petteri Hämäläinen