LÄHETYSTYÖ

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (Matt. 28:19-21)

Lähetystyön tarkoituksena on osallistua Jumalan lähetykseen toteuttamalla Kristuksen kirkolleen antamaa lähetystehtävää ei-kristittyjen keskuudessa. Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla… ja opettamalla.” Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä ja kuuluu jokaiselle seurakuntalaiselle ja sen tarkoituksena on välittää evankeliumin sanomaa niille, jotka eivät vielä ole Kristittyjä.

Suonenjoen seurakunnan lähetystyön toimintamuotoja ovat lähetyslounaat, myyjäiset, kirpputori, piirit ja lähetysrengas. Tervetuloa mukaan!

 

Keskeiset painopisteet Suonenjoen seurakunnan lähetystyössä

  

  • Vapaaehtoistyön käytön lisääminen

  • Yhteistyö eri järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

  • Lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyö

   

Lähetystyön piirit ja toiminta

Lähetys- tai seurakuntapiirejä seurakunnassamme on useita. Vanhin niistä, Herrala-Suonteen lähetyspiiri, on toiminut vuodesta 1914 asti. Muut piirit ovat: Keskikaupungin, Lempyyn, Kolmisopen-Valkeisenmäen, Jalkala-Hulkkolan, Rieponlahden, Kärkkäälän, Nuutilan, Tyyrinmäen, Iisveden, Pörölänmäen, Lyytilänmäen ja Halolanmäen-Mustolanmäen lähetys- tai seurakuntapiirit.

Naisten lähetyspiiri:.Innoituksena naisten lähetyspiirille on ollut suonenjokalaisen lähetin Helena Paynen työ Nepalissa. Naisten lähetyspiiri tukee Suomen Lähetysseuran kautta Nepalin naisten lukutaitoa sekä vammaisten lasten koulutusta. Kerran vuodessa Nepalista saadussa raportissa kerrotaan, kuinka nämä hankkeet ovat edistyneet.

Muita lähetystyön toimintamuotja ovat lähetyslounaat ja myyjäiset, seurakuntakodin työpiiri sekä lähetysrengas.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!